Tel. CZ +420 608 073 485, SK +421 911 869 662

Co je ozon?

Ozon je bezbarvý, ve vyšších koncetracích namodralý plyn, těžší než vzduch. Je tvořen třemi atomy kyslíku (O3). Přezdívá se mu také „aktivní kyslík„. Vzhledem k nahromaděné energii je molekula ozonu velmi nestabilní a po krátké době se zpět samovolně rozpadá na kyslík (O2). Při teplotě 20 °C, tlaku 101.3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 °C a stejném tlaku je poločas roozonzpadu jen 20 minut. Ozon není radikál.

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“.

Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd… Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu.

Ozon má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje.

Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.

Ozon přítomný v ovzduší je schopen oxidovat a touto cestou odstraňovat chemické sloučeniny a ničit patogenní mikroorganizmy.

Fyzikálněchemické vlastnosti ve srovnání s kyslíkem:
chemická značka O3 O2
bod tání -192.5°C -218°C
bod varu -111.9°C -182.7°C
molekulární váha 48 32
úhel vazby 127°
vzdálenost vazby 0.126 / 0.224 nm 0.121 nm
dipólový moment 0.55 Debye 0
magnetické vlastnosti diamagnetický paramagnetický
hmotnost při 0°C, 101.3kPa
(vzduch 1.29g)
2.143 g/litr 1.429 g/litr
rozpustnost ve 100ml H2O při 0°C,
101.3 kPa
49.4ml (106mg) 4.91ml (7mg)
přebytek energie při 0°C, 101.3 kPa 142 kJ / Mol 0
elektrický potenciál 2.07 V 1.23 V