Tel. CZ +420 608 073 485, SK +421 911 869 662

Ozonování prostor, kde se pravidelně shromažďují lidé, významným způsobem pomáhá vytvářet zdravé prostředí a výrazně omezuje rozšiřování nemocí (např. chřipky). Neexistuje žádná bakterie a virus, které by dokázaly odolat ozonu. (v závislosti na použité koncenraci, teplotě a atmosférickém tlaku) Z tohoto důvodu je důležité ozonem systematicky ošetřovat ordinace, čekárny, veterinární ordinace, nemocnice, nemocniční pokoje, operační sály, zdravotní střediska, domovy pro seniory, dětské domovy, školy a školky, čímž se snižuje riziko vlivu infekcí a nákaz.

Ozonem je také možné účinně ošetřovat deky, matrace a jiné vybavení v takových místech jako je vězení nebo vazba, ale ozon najde uplatnění i ve zdravotnictví v sanitních vozech po převozech zanedbaných nebo nemocných osob.

Ozon umí efektivně odstranit nepříjemné zápachy, jakými jsou i např. ty vzniklé při procesu rozkladu zemřelého. Tehdy vznikají tzv. „mrtvolné jedy“ (ptomainy) jako výsledek bakteriálního rozkladu bílkovin pomocí enzymů, které vytváří mikroorganismy. Patří k nim mimo jiné: kadaverin, putrescin, neurin a metylguanidin, a právě ty mohou ohrožovat zdraví a život lidí. Ozon se spojuje s mrtvolnými jedy a mění jejich nepříjemné vlastnosti

health

Účinnost ošetřování prostor prováděná ozonem je mnohem vyšší než např. dezinfekce prováděná pomocí UV záření používaného v germicidních lampách.

Alergici a astmatici: Problémy s alergiemi trápí v ČR přes 2 miliony obyvatel. Jednou z nejčastějších je alergie na bytový prach. Alergii vyvolávají alergeny, které pocházejí z výměšků roztočů a jejich fekálií (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus) a které se usazují na drobných částech prachu. Tyto alergeny se šíří vzduchem. Ozon je účinně ničí a omezuje tak rozvoj prachových roztočů. Každý alergik by si měl ozonem pravidelně
ošetřovat místnosti a vozidla, ve kterých se necítí dobře.

social
Oxidační účinky ozonu lze využít pro:

– lékařské ordinace a čekárny
– pokoje v nemocnicích a domovech pro seniory (problémy s inkontinencí)
– veterinární ordinace a operační sály
– pohřební služby a prosektury
– cely ve vězení a vazbě
– školky a školy
– alergiky a astmatiky
– a další